Δημοσιοϋπαλληλική Εντελέχεια. Συμβουλές προς τον Τηλέμαχο για την άσκηση της διοίκησης

Δημοσιοϋπαλληλική Εντελέχεια. Συμβουλές προς τον Τηλέμαχο για την άσκηση της διοίκησης

Δημοσιοϋπαλληλική Εντελέχεια. Συμβουλές προς τον Τηλέμαχο για την άσκηση της διοίκησης

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

36,00 €

Add to cart

Shop price: 40,00 €

Add to my wishlist