"Εν Γκαίρλιτς 31/12/1917..." Ημερολόγιο αιχμαλωσίας του βενιζελικού αξιωματικού Στυλιανού Κανδυλάκη στη Γερμανία του Κάιζερ.

"Εν Γκαίρλιτς 31/12/1917..." Ημερολόγιο αιχμαλωσίας του βενιζελικού αξιωματικού Στυλιανού Κανδυλάκη στη Γερμανία του Κάιζερ.

"Εν Γκαίρλιτς 31/12/1917..." Ημερολόγιο αιχμαλωσίας του βενιζελικού αξιωματικού Στυλιανού Κανδυλάκη στη Γερμανία του Κάιζερ.

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

13,17 €

Add to cart

Shop price: 14,70 €

Add to my wishlist