Οι ρίζες μας... Οι μνήμες μας... Έρευνα, καταγραφή, ιστορικά στοιχεία για τους πρόσφυγες της Λεκάνης Καβάλας

Οι ρίζες μας... Οι μνήμες μας... Έρευνα, καταγραφή, ιστορικά στοιχεία για τους πρόσφυγες της Λεκάνης Καβάλας

Οι ρίζες μας... Οι μνήμες μας... Έρευνα, καταγραφή, ιστορικά στοιχεία για τους πρόσφυγες της Λεκάνης Καβάλας

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

17,92 €

Add to cart

Shop price: 20,00 €

Add to my wishlist