Η Διδακτική Ανάλυση στα Σχολικά Εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

Η Διδακτική Ανάλυση στα Σχολικά Εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

Η Διδακτική Ανάλυση στα Σχολικά Εγχειρίδια του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

  • Author -
    Στογιαννίδης Αθανάσιος
  • ISBN - 978-618-5105-24-2
  • Διεύθυνση Σειράς - Κογκούλης Ιωάννης
  • Pub. Year - 2014
  • Dimensions - 14Χ21
  • Pages - 232
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 41963097

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

12,99 €

Add to cart

Shop price: 14,50 €

Add to my wishlist