Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πρακτικός Οδηγός για νέους εκπαιδευτές ενηλίκων

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πρακτικός Οδηγός για νέους εκπαιδευτές ενηλίκων

Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων. Πρακτικός Οδηγός για νέους εκπαιδευτές ενηλίκων

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

14,30 €

Add to cart

Shop price: 15,90 €

Add to my wishlist