Θεωρίες Μάθησης. Βιολογική Θεώρηση

Θεωρίες Μάθησης. Βιολογική Θεώρηση

Θεωρίες Μάθησης. Βιολογική Θεώρηση

  • Author -
    Νικήτα Βενετία
  • ISBN - 978-960-599-189-0
  • Pub. Year - 2017
  • Dimensions - 17x24
  • Pages - 384
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 68407484

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

25,65 €

Add to cart

Shop price: 28,50 €

Add to my wishlist