Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης και Φύλο (19ος και 20ος αιώνας)

Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης και Φύλο (19ος και 20ος αιώνας)

Θέματα Ιστορίας της Ελληνικής Εκπαίδευσης και Φύλο (19ος και 20ος αιώνας)

  • Author -
    Συλλογικό
  • Επιμέλεια - Δαλακούρα, Κατερίνα || Δεληγιάννη - Κουιμτζή, Βασιλική || Τζήκας, Χρήστος || Φούκας, Βασίλειος Α.
  • Pub. Year - 2017
  • Dimensions - 17Χ24
  • Pages - 580
  • ISBN - 978-960-599-123-4

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

31,50 €

Add to cart

Shop price: 35,00 €

Add to my wishlist

Books by the same author

Same products