Στιγμιότυπα από την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική Χαράλαμπος Χριστόπουλος. Ο μακροβιότερος υπουργός Παιδείας του 19ου αιώνα

Στιγμιότυπα από την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική Χαράλαμπος Χριστόπουλος. Ο μακροβιότερος υπουργός Παιδείας του 19ου αιώνα

Στιγμιότυπα από την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική Χαράλαμπος Χριστόπουλος. Ο μακροβιότερος υπουργός Παιδείας του 19ου αιώνα

  • Author -
    Φούκας Βασίλειος
  • ISBN - 978-960-599-333-7
  • Pub. Year - 2020
  • Dimensions - 17x24
  • Pages - 264
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 94701108

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

20,99 €

Add to cart

Shop price: 23,32 €

Add to my wishlist