Εισαγωγή στην παιδαγωγική. Θέσεις, αντιθέσεις και προβληματισμοί, Δ΄ έκδοση, τομ. 1

Εισαγωγή στην παιδαγωγική. Θέσεις, αντιθέσεις και προβληματισμοί, Δ΄ έκδοση, τομ. 1

Εισαγωγή στην παιδαγωγική. Θέσεις, αντιθέσεις και προβληματισμοί, Δ΄ έκδοση, τομ. 1

  • ISBN - 978-960-343-572-3
  • Author - ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
  • Pub. Year - 2005
  • Dimensions - 15X23
  • Pages - 272

978-960-343-572-3

13,40 €

Add to cart

Shop price: 14,93 €

Add to my wishlist