Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών. Εκπαιδευτική Διαδικασία. Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών. Εκπαιδευτική Διαδικασία. Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών. Εκπαιδευτική Διαδικασία. Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

9,00 €

Add to cart

Shop price: 10,00 €

Add to my wishlist