Παίζοντας τέχνη με παιδιά. Το πρόγραμμα της Έλλης Τρίμη για παιδιά Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας

Παίζοντας τέχνη με παιδιά. Το πρόγραμμα της Έλλης Τρίμη για παιδιά Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας

Παίζοντας τέχνη με παιδιά. Το πρόγραμμα της Έλλης Τρίμη για παιδιά Προσχολικής και Σχολικής ηλικίας

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

28,60 €

Add to cart

Shop price: 31,80 €

Add to my wishlist