Θέματα Παιδαγωγικής Επιστήμης

Θέματα Παιδαγωγικής Επιστήμης

Θέματα Παιδαγωγικής Επιστήμης

  • Author -
    Φύκαρης Ιωάννης
  • ISBN - 978-618-5105-82-2
  • Pub. Year - 2015
  • Dimensions - 17Χ24
  • Pages - 352
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 50656026

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

27,00 €

Add to cart

Shop price: 30,00 €

Add to my wishlist