Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα 18ος και 19ος αιώνας. Βασικοί εκπρόσωποι - αντιπροσωπευτικά κείμενα

Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα 18ος και 19ος αιώνας. Βασικοί εκπρόσωποι - αντιπροσωπευτικά κείμενα

Η παιδαγωγική θεωρία και επιστήμη στην Ελλάδα 18ος και 19ος αιώνας. Βασικοί εκπρόσωποι - αντιπροσωπευτικά κείμενα

  • Author -
    Φούκας Βασίλειος
  • ISBN - 978-618-5105-20-4
  • Pub. Year - 2014
  • Dimensions - 17Χ24
  • Pages - 400
  • Format - Hardcover
  • Eudoxus code - 41963087

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

26,69 €

Add to cart

Shop price: 29,80 €

Add to my wishlist