Μελέτη της Εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. Πριν από το Κράτος - Έξω από το Κράτος - Στο Κράτος. Γ΄ έκδοση

Μελέτη της Εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. Πριν από το Κράτος - Έξω από το Κράτος - Στο Κράτος. Γ΄ έκδοση

Μελέτη της Εκπαίδευσης του Νεοελληνισμού. Πριν από το Κράτος - Έξω από το Κράτος - Στο Κράτος. Γ΄ έκδοση

  • Author -
    Τερζής Νικόλαος
  • ISBN - 978-618-5105-06-8
  • Pub. Year - 2014
  • Dimensions - 17Χ24
  • Pages - 400
  • Format - Hardcover
  • Eudoxus code - 38118310

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

26,69 €

Add to cart

Shop price: 29,80 €

Add to my wishlist