Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αιώνας - Μεσοπόλεμος) Προσωπογραφίες Ευεργετών και Εκπαιδευτικών

Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αιώνας - Μεσοπόλεμος) Προσωπογραφίες Ευεργετών και Εκπαιδευτικών

Σχολεία και Εκπαιδευτικοί της Θεσσαλονίκης (19ος αιώνας - Μεσοπόλεμος) Προσωπογραφίες Ευεργετών και Εκπαιδευτικών

  • ISBN - 978-618-5105-00-6
  • Διεύθυνση Σειράς - Μαυροσκούφης Κ.Δ. - Μπέτσας Ι. - Φούκας Α. Β.
  • Επιμέλεια - Ζιώγου Σ. - Φούκας Β.
  • Pub. Year - 2014
  • Dimensions - 17Χ24
  • Pages - 384
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 978-618-5105-00-6

23,99 €

Add to cart

Shop price: 26,80 €

Add to my wishlist