Συνεταιρισμοί 3η έκδοση. Αρχές | Οικονομική-Πολιτική Ανάπτυξη | Οργάνωση | Νομοθεσία

Συνεταιρισμοί 3η έκδοση. Αρχές | Οικονομική-Πολιτική Ανάπτυξη | Οργάνωση | Νομοθεσία

Συνεταιρισμοί 3η έκδοση. Αρχές | Οικονομική-Πολιτική Ανάπτυξη | Οργάνωση | Νομοθεσία

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

33,75 €

Add to cart

Shop price: 37,50 €

Add to my wishlist