Θεοφάνης ο Κρης - Theophanes the Cretan. Κορυφαίος Ζωγράφος του 16ου αιώνα - The Foremost Painter of the 16th century

Θεοφάνης ο Κρης - Theophanes the Cretan. Κορυφαίος Ζωγράφος του 16ου αιώνα - The Foremost Painter of the 16th century

Θεοφάνης ο Κρης - Theophanes the Cretan. Κορυφαίος Ζωγράφος του 16ου αιώνα - The Foremost Painter of the 16th century

  • Author -
    Τσιγαρίδας Ευθύμιος
  • Pub. Year - 2016
  • Dimensions - 21Χ29
  • Pages - 288
  • Format - Hardcover
  • Eudoxus code - 59364031
  • Language - Ελληνικά - Αγγλικά
  • ISBN - 978-960-599-089-3

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

53,55 €

Add to cart

Shop price: 59,50 €

Add to my wishlist