Επιλεκτική Δερματολογία-Αφροδισιολογία του εξωτερικού ιατρείου

Επιλεκτική Δερματολογία-Αφροδισιολογία του εξωτερικού ιατρείου

Επιλεκτική Δερματολογία-Αφροδισιολογία του εξωτερικού ιατρείου

  • ISBN - 978-960-599-222-4
  • Pub. Year - 2017
  • Dimensions - 21Χ29
  • Pages - 320
  • Eudoxus code - 68407630

76,50 €

Add to cart

Shop price: 85,00 €

Add to my wishlist