Κλινικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Διάγνωση - Αιτιολογία - Επείγουσα Αντιμετώπιση

Κλινικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Διάγνωση - Αιτιολογία - Επείγουσα Αντιμετώπιση

Κλινικό Ηλεκτροκαρδιογράφημα. Διάγνωση - Αιτιολογία - Επείγουσα Αντιμετώπιση

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

34,20 €

Add to cart

Shop price: 38,00 €

Add to my wishlist