Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου. Απαντήσεις ερωτήσεων πιστοποίησης νέου τύπου Θεωρητικού & Πρακτικού μέρους

Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου. Απαντήσεις ερωτήσεων πιστοποίησης νέου τύπου Θεωρητικού & Πρακτικού μέρους

Ειδικότητα ΙΕΚ: Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου. Απαντήσεις ερωτήσεων πιστοποίησης νέου τύπου Θεωρητικού & Πρακτικού μέρους

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

22,50 €

Add to cart

Shop price: 25,00 €

Add to my wishlist