Φυσιολογία Φυτών. Γ' έκδοση

Φυσιολογία Φυτών. Γ' έκδοση

Φυσιολογία Φυτών. Γ' έκδοση

  • Author -
    Τσέκος Ιωάννης
  • Pub. Year - 2014
  • Dimensions - 17Χ24
  • Pages - 856
  • Format - Hardcover
  • Eudoxus code - 41963619
  • ISBN - 978-618-5105-36-5

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

84,25 €

Add to cart

Shop price: 93,60 €

Add to my wishlist