Ορθοδοξία και αίρεση στους εκκλησιαστικούς ιστορικούς του Δ', Ε', ΣΤ' αιώνα

Ορθοδοξία και αίρεση στους εκκλησιαστικούς ιστορικούς του Δ', Ε', ΣΤ' αιώνα

Ορθοδοξία και αίρεση στους εκκλησιαστικούς ιστορικούς του Δ', Ε', ΣΤ' αιώνα

  • Author -
    Ματσούκας Νίκος
  • Pub. Year - 2017
  • Dimensions - 14Χ21
  • Pages - 336
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 59397497
  • Διεύθυνση Σειράς - Λιάλιου Δέσπω
  • ISBN - 978-960-599-151-7

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

22,40 €

Add to cart

Shop price: 24,90 €

Add to my wishlist