Ορθοδοξία και αίρεση στους εκκλησιαστικούς ιστορικούς του Δ', Ε', ΣΤ' αιώνα

Ορθοδοξία και αίρεση στους εκκλησιαστικούς ιστορικούς του Δ', Ε', ΣΤ' αιώνα

Ορθοδοξία και αίρεση στους εκκλησιαστικούς ιστορικούς του Δ', Ε', ΣΤ' αιώνα

  • Author -
    Ματσούκας Νίκος
  • Διεύθυνση Σειράς - Λιάλιου Δέσπω
  • Pub. Year - 2017
  • Dimensions - 14Χ21
  • Pages - 336
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 59397497
  • ISBN - 978-960-599-151-7

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

22,40 €

Add to cart

Shop price: 24,90 €

Add to my wishlist