Η ομιλία του Πατριάρχη Πρόκλου "εις την Παναγίαν Θεοτόκον" και η απάντηση του Νεστορίου

Η ομιλία του Πατριάρχη Πρόκλου "εις την Παναγίαν Θεοτόκον" και η απάντηση του Νεστορίου

Η ομιλία του Πατριάρχη Πρόκλου "εις την Παναγίαν Θεοτόκον" και η απάντηση του Νεστορίου

  • Author - Ιωάννης Κουρεμπελές
  • Pub. Year - 2017
  • Dimensions - 14x21
  • Pages - 368
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 68406470
  • ISBN - 978-960-599-201-9

19,80 €

Add to cart

Shop price: 22,00 €

Add to my wishlist