"Μετά αιδούς και ευλαβείας". Εισαγωγή και αισθητική της λατρείας

"Μετά αιδούς και ευλαβείας". Εισαγωγή και αισθητική της λατρείας

"Μετά αιδούς και ευλαβείας". Εισαγωγή και αισθητική της λατρείας

  • Author -
    Τσομπάνης Τρύφων
  • ISBN - 978-960-599-336-8
  • Pub. Year - 2021
  • Dimensions - 14x21
  • Pages - 240
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 94691721

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

16,65 €

Add to cart

Shop price: 18,50 €

Add to my wishlist