Ιστορία της Φιλοσοφίας. Αρχαίας Ελληνικής-Βυζαντινής-Δυτικοευρωπαϊκής. Με σύντομη εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Ιστορία της Φιλοσοφίας. Αρχαίας Ελληνικής-Βυζαντινής-Δυτικοευρωπαϊκής. Με σύντομη εισαγωγή στη Φιλοσοφία

Ιστορία της Φιλοσοφίας. Αρχαίας Ελληνικής-Βυζαντινής-Δυτικοευρωπαϊκής. Με σύντομη εισαγωγή στη Φιλοσοφία

  • Author -
    Ματσούκας Νίκος
  • Author - Λιάλιου Δέσπω
  • Pub. Year - 2016
  • Dimensions - 14Χ21
  • Pages - 776
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 59397484
  • ISBN - 978-960-599-146-3

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

43,65 €

Add to cart

Shop price: 48,50 €

Add to my wishlist