Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β'. Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη

Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β'. Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη

Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β'. Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη

  • Author -
    Ματσούκας Νίκος
  • Διεύθυνση Σειράς - Λιάλιου Δέσπω
  • Pub. Year - 2016
  • Dimensions - 14Χ21
  • Pages - 568
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 59397475
  • ISBN - 978-960-599-143-2

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

34,65 €

Add to cart

Shop price: 38,50 €

Add to my wishlist