Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β'. Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη

Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β'. Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη

Δογματική και Συμβολική Θεολογία Β'. Έκθεση της ορθόδοξης πίστης σε αντιπαράθεση με τη δυτική χριστιανοσύνη

  • Author -
    Ματσούκας Νίκος
  • Pub. Year - 2016
  • Dimensions - 14Χ21
  • Pages - 568
  • Format - Paperback
  • Eudoxus code - 59397475
  • Διεύθυνση Σειράς - Λιάλιου Δέσπω
  • ISBN - 978-960-599-143-2

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

34,65 €

Add to cart

Shop price: 38,50 €

Add to my wishlist