Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Τόμοι Α-Β

Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Τόμοι Α-Β

Θεολογία της Παλαιάς Διαθήκης. Τόμοι Α-Β

 • Author -
  Preuss Horst Dietrich
 • Translation - Μούρτζιος Χ. Ιωάννης
 • Επιμέλεια - Μούρτζιος Χ. Ιωάννης
 • Pub. Year - 2016
 • Dimensions - 17Χ24
 • Pages - 1120
 • Format - Hardcover
 • Eudoxus code - 59363767
 • ISBN - 978-960-599-070-1

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

62,55 €

Add to cart

Shop price: 69,50 €

Add to my wishlist