Περιθωριακότητα και Εκκλησία. Μοντέλα Ποιμαντικής του Κοινωνικού Περιθωρίου. Τόμος 2

Περιθωριακότητα και Εκκλησία. Μοντέλα Ποιμαντικής του Κοινωνικού Περιθωρίου. Τόμος 2

Περιθωριακότητα και Εκκλησία. Μοντέλα Ποιμαντικής του Κοινωνικού Περιθωρίου. Τόμος 2

Γενικού Ενδιαφέροντος

  • ISBN - 9602423242
  • Author - Βαρριάς Αριστείδης
  • Dimensions - 14x21

13,50 €

Add to cart

Shop price: 15,00 €

Add to my wishlist