Παράρτημα 30. Ο Βυζαντινός Πόντος (4ος-15ος αι.), Ιστορικές Συμβολές

Παράρτημα 30. Ο Βυζαντινός Πόντος (4ος-15ος αι.), Ιστορικές Συμβολές

Παράρτημα 30. Ο Βυζαντινός Πόντος (4ος-15ος αι.), Ιστορικές Συμβολές

  • Author -
    Σαββίδης Αλέξιος
  • Επιμέλεια - Σαββίδης Γ. Κ. Αλέξιος
  • Pub. Year - 2013
  • Dimensions - 17Χ24
  • Pages - 244
  • Format - Paperback

Publisher: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών

19,08 €

Add to cart

Shop price: 21,30 €

Add to my wishlist