Παράρτημα 21. Μνημεία Λόγου στην Ποντακή Διάλεκτο. Τόμος 1ος: Παροιμιομύθοι. Τόμος 2ος:Λόγοι και Αντίλογοι

Παράρτημα 21. Μνημεία Λόγου στην Ποντακή Διάλεκτο. Τόμος 1ος: Παροιμιομύθοι. Τόμος 2ος:Λόγοι και Αντίλογοι

Παράρτημα 21. Μνημεία Λόγου στην Ποντακή Διάλεκτο. Τόμος 1ος: Παροιμιομύθοι. Τόμος 2ος:Λόγοι και Αντίλογοι

Publisher: Επιτροπή Ποντιακών Μελετών

33,39 €

Add to cart

Shop price: 37,28 €

Add to my wishlist