Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα-Γεωτρήσεις-Εργαστήριο Β΄ Έκδοση, Δ/Μ

Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα-Γεωτρήσεις-Εργαστήριο Β΄ Έκδοση, Δ/Μ

Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα-Γεωτρήσεις-Εργαστήριο Β΄ Έκδοση, Δ/Μ

  • ISBN - 978-960-343-692-8
  • Author - ΠΑΠΑΧΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΝΔΡΕΑΔOY-ΜΑΝΟΥ ΝΙΚΗ
  • Pub. Year - 2003
  • Dimensions - 21Χ29
  • Pages - 584

978-960-343-692-8

67,40 €

Add to cart

Shop price: 74,90 €

Add to my wishlist