Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα - Γεωτρήσεις - Εργαστήριο

Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα - Γεωτρήσεις - Εργαστήριο

Γεωτεχνική Μηχανική. Έρευνα - Γεωτρήσεις - Εργαστήριο

Publisher: Εκδόσεις Κυριακίδη

67,40 €

Add to cart

Shop price: 74,90 €

Add to my wishlist