Αντίτυπο Συγγράμματος

Εάν επιθυμείτε να εξετάσετε την καταλληλόλητα ενός συγγράμματος των εκδόσεών μας στη διδασκαλία σας, παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω Φόρμα Αντίτυπου Συγγράμματος και θα σας αποστείλουμε, δωρεάν, το/τα σύγγραμμα/τα που επιθυμείτε.

Συμπληρώστε τη φόρμα

Στοιχεία Διδάσκοντα

Αιτούμενα Συγγράμματα Δειγματισμού

Διεύθυνση παράδοσης