Δημοσιοϋπαλληλική Εντελέχεια. Συμβουλές προς τον Τηλέμαχο για την άσκηση της διοίκησης

Δημοσιοϋπαλληλική Εντελέχεια. Συμβουλές προς τον Τηλέμαχο για την άσκηση της διοίκησης

Δημοσιοϋπαλληλική Εντελέχεια. Συμβουλές προς τον Τηλέμαχο για την άσκηση της διοίκησης

Εκδότης: Εκδόσεις Κυριακίδη

36,00 €

Αγορά

Τιμή καταστήματος: 40,00 €

Προσθήκη στο wishlist

Περίληψη

Το βιβλίο αυτό γράφτηκε, για να βοηθήσει τους υπαλλήλους, τους νέους κυρίως, αλλά και τους παλαιότερους. Να αποτελέσει δηλαδή για αυτούς ένα χρήσιμο και απαραίτητο βοήθημα είτε είναι εκπαιδευόμενοι, είτε ασκούν καθήκοντα υπαλλήλου είτε κατέχουν κάποια από τις θέσεις ευθύνης (προϊστάμενοι). Ο συγγραφέας του βιβλίου αυτού, παράλληλα με τα καθήκοντά του, δαπάνησε μεγάλο μέρος του χρόνου του στο να εκπαιδεύει είτε τους συνεργάτες του ως προϊστάμενος, είτε τους υπαλλήλους και προϊσταμένους ως εκπαιδευτής, γιατί αποδίδει ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι οι υπάλληλοι πρέπει να είναι βαθείς γνώστες αυτού που κάνουν. Η μαθησιακή διοίκηση είναι ο σκοπός που υπηρετείται και από τη θέση αυτή, δηλ. του συγγραφέα.

Η άσκηση της διοίκησης για τόσα πολλά χρόνια και από όλες τις θέσεις της ιεραρχίας έχει επισυσσωρεύσει έναν τεράστιο όγκο γνώσης και πείρας, που επιδιώκεται να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικά στις σελίδες αυτού του βιβλίου, για να συμβουλεύει και να κατευθύνει υπαλλήλους και προϊσταμένους στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

 

Έργα του ιδίου

Παρόμοια βιβλία