Ιορδανίδης Γιώργος

Ιορδανίδης Γιώργος

Ο Ιορδανίδης Γεώργιος γεννήθηκε στη Φλώρινα το 1969. Σπούδασε Νεοελληνική Φιλολογία στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (master) από το Πανεπιστήμιο του Manchester και διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης. 

Εργάστηκε ως ειδικός επιστήμονας στα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής και Προσχολικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Θεσσαλίας, Δυτικής Μακεδονίας και Α.Π.Θ. και στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διδάσκοντας γνωστικά αντικείμενα όπως Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, Σχολικό Κλίμα και Σχολική Κουλτούρα, Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας κ.α. Σήμερα εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής στην Οργάνωση και Διοίκηση Εκπαίδευσης στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και ως καθηγητής-σύμβουλος του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων. Τα βασικά γνωστικά αντικείμενα ενασχόλησής του στο πανεπιστήμιο τόσο στην διδασκαλία όσο και στην έρευνα αφορούν στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, την Εκπαιδευτική Αξιολόγηση με έμφαση στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού προσωπικού, τη Διεύθυνση Σχολικής Μονάδας κ.α. 

Ένα βιβλίο και αρκετές εργασίες του (βιβλιογραφικές και ερευνητικές) έχουν δημοσιευθεί σε αρκετά περιοδικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε πλήθος συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι μέλος του Συλλόγου των Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ., της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδας, της Βαλκανικής Εταιρείας Παιδαγωγικής και Εκπαίδευσης (Balkan Society for Pedagogy and Education), της British Educational, Leadership Management and Administration Society (BELMAS), του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής Διοίκησης (Κ.Ο.Ε.Δ.), του Μητρώου Διδακτικού Προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ε.ΚΕ.ΠΙ.Σ.).

Κορυφαίες Πωλήσεις

Όλες οι κορυφαίες πωλήσεις

Λίστα επιθυμιών

Εταιρεία

Βοήθεια