Φιλολόγως Ζητοῦντες Υπάρχει 1 προϊόν.

Φιλολόγως Ζητοῦντες

Ἡ σειρά «Φιλολόγως ζητοῦντες» περιλαμβάνει μελέτες πού ἐπιχειροῦν νά προσεγγίσουν κείμενα τῆς χριστιανικῆς γραμματείας ὑπό τό πρῖσμα τῆς φιλολογικῆς διερεύνησης. Ἐντάσσεται στήν προσπάθεια διεπιστημονικῆς σύζευξης θεολογίας καί φιλολογίας καί ἐπικεντρώνεται σέ θέματα κριτικῆς κειμένου, γλώσσας, μετάφρασης, ὑπομνηματισμοῦ, γραμματειακῆς ταυτότητας καί πρόσληψης.

  Περισσότερα