Ανδρεάδης Χρήστος

Ανδρεάδης Χρήστος

Ο συγγραφέας ασχολήθηκε με θέματα παιδαγωγικά, ιστο­ρι­κά, φιλολογικά, λογοτεχνικά και διάσπαρτες είναι οι μελέτες του στα περιοδικά «Ελληνοχριστιανική αγωγή», «Πλάτων», «Μα­κε­δονικά», «Ιστορία», «Νέα Εστία», «Ποντιακὴ εστία», «Πον­τια­κὴ ηχώ», «Ποντιακὴ λύρα», «Ποντιακὸ βήμα», «Πον­τια­κὰ Χρονικά», «Εποχές», «Πολιτικὰ θέματα», «Σύγχρονα θέματα», «Η Δράσις μας», «Αναγέννησις», «Προς την νίκην», «Πειραϊκή Εκκλησία», «Κόνιτσα», «Τα Ασημοχωρίτικα», «BHMAga­zi­no», «Ενημερωτικὸ Δελτίο του Συλλόγου Πον­τίων “Αργο­ναύται Κομνηνοί”», καθώς και στόν ημερήσιο τύπο με τις εφη­με­ρίδες «Πέλλα», «Χιακή Εστία», «Χιακόν Βή­μα», «Η πρό­ο­δος του Χαϊδαρίου», «Ένωση Ποντίων», «Πον­τιακὰ νέα», «Η Καθημερινή», «Τὸ Βήμα», «Ελευθε­ρο­τυπία», «Νέα Καλλι­θέα», «Νέοι Ορίζοντες», «Εδεσσηνός» της Έδεσσας, «Άποψη» Έδεσ­­σας καὶ «Τα Νέα της Αλμωπίας» και ιδι­αι­τέ­ρως στο περιοδικό της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών «Αρ­­χείον Πόν­του», με το οποίο ασχολείται συστη­ματικά ως μέλος της συντα­κτικης επιτροπής του.