Κουρεμπελές Ιωάννης

Κουρεμπελές Ιωάννης

Ὁ δρ. Ι. Κουρεμπελὲς γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1965 καὶ σπούδασε θεολογία στὰ Παν/μια τῆς Θεσσαλονίκης, Erlangen καὶ Ηeidelberg (Γερμανία). Εἶναι διδάκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (1998) μὲ θέμα διατριβῆς "Ἡ Χριστολογία τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ καὶ ἡ σωτηριολογικὴ σημασία της”. Ἔχει διδάξει ὡς καθηγητὴς θεολόγος στὴ μέση ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση. Δίδαξε τὸ ἀντικείμενο "Συμβολική: Διορθόδοξες-Διαχριστιανικές Σχέσεις" στὸ τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας. Εἶναι ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς στὸ τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ καὶ διδάσκει «Ἱστορία Δογμάτων» καὶ «Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία».