Κουρεμπελές Ιωάννης

Κουρεμπελές Ιωάννης

Ὁ δρ. Ι. Κουρεμπελὲς γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1965 καὶ σπούδασε θεολογία στὰ Παν/μια τῆς Θεσσαλονίκης, Erlangen καὶ Ηeidelberg (Γερμανία). Εἶναι διδάκτορας τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης (1998) μὲ θέμα διατριβῆς "Ἡ Χριστολογία τοῦ Ρωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ καὶ ἡ σωτηριολογικὴ σημασία της”. Ἔχει διδάξει ὡς καθηγητὴς θεολόγος στὴ μέση ἐκκλησιαστική ἐκπαίδευση. Δίδαξε τὸ ἀντικείμενο "Συμβολική: Διορθόδοξες-Διαχριστιανικές Σχέσεις" στὸ τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας. Εἶναι ἀναπληρωτὴς καθηγητὴς στὸ τμῆμα Θεολογίας τοῦ ΑΠΘ καὶ διδάσκει «Ἱστορία Δογμάτων» καὶ «Δογματικὴ καὶ Συμβολικὴ Θεολογία».

Κορυφαίες Πωλήσεις

Όλες οι κορυφαίες πωλήσεις

Λίστα επιθυμιών

Εταιρεία

Βοήθεια