Στογιαννίδης Αθανάσιος

Στογιαννίδης Αθανάσιος

  • Ο Θανάσης Στογιαννίδης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1977. Σπούδασε Θεολογία στη Θεολογική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), απ’ όπου και αποφοίτησε με άριστα. Κατόπιν συνεχίζοντας τις σπουδές του στο Α.Π.Θ. (Τμήμα Θεολογίας) ειδικεύθηκε στην Παιδαγωγική, λαμβάνοντας τον αντίστοιχο Μεταπτυχιακό Τίτλο. Παράλληλα, πραγματοποίησε σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Βόννης με αντικείμενο τη Φιλοσοφία της

  • Παιδείας, τη Θρησκευτική Παιδαγωγική και τη Σημειολογική Διδακτική. Εκεί έλαβε και το Διδακτορικό του Δίπλωμα υπό την επίβλεψη του καθηγητή Michael Meyer-Blanck. Κατόπιν, διευρύνοντας το γνωστικό του πεδίο στη Διδακτική του Μαθήματος των Θρησκευτικών, συνέχισε τις σπουδές του στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Α.Π.Θ., όπου και έλαβε το δεύτερο Διδακτορικό του Δίπλωμα, έχοντας ως σύμβουλο τον, νυν ομότιμο, καθηγητή Ιωάννη Κογκούλη. 

  • Υπηρέτησε ως μόνιμος καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τον Σεπτέμβριο του 2006 έως τον Ιανουάριο του 2013, οπότε και διορίστηκε στη βαθμίδα του 

  • Λέκτορα στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. με γνωστικό αντικείμενο «Σχολική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών». Τον Ιούλιο του 2015 διορίστηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή. 

  • Για τον Θανάση Στογιαννίδη η Θεολογία και η Παιδαγωγική δεν είναι οι μοναδικές ενασχολήσεις. Η μουσική διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο στη ζωή του. Είναι διπλωματούχος πιάνου και πτυχιούχος Αρμονίας, Αντίστιξης και Φούγκας.