Λιάντας Γρηγόρης

 • Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύριλλος Λούκαρις
  Διαθέσιμο
  Ο Πατριάρχης Αλεξανδρείας Κύριλλος Λούκαρις

  H επιστολογραφία του με τον David le Leu de Wilhem (1618-1619), υπό το πρίσμα των διαχριστιανικών σχέσεων και της εκκλησιαστικής πολιτικής

  H επιστολογραφία του με τον David le Leu de Wilhem (1618-1619), υπό το πρίσμα των...

  H επιστολογραφία του με τον David le Leu de Wilhem (1618-1619), υπό το πρίσμα των διαχριστιανικών σχέσεων και της εκκλησιαστικής πολιτικής