Κωφού Ιφιγενεια

Κωφού Ιφιγενεια

Η Ιφιγένεια Κωφού είναι διδάκτορας στον τομέα της Διδακτικής των Γλωσσών και της Γλωσσικής Επικοινωνίας (Α.Π.Θ.) και καθηγήτρια αγγλικής γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον. Είναι εξετάστρια παραγωγής προφορικού λόγου της αγγλικής γλώσσας για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, κριτής επιστημονικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά και υπήρξε μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Καθηγητών Αγγλικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόρειας Ελλάδας. Έχει διδάξει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και συμμετέχει με εισηγήσεις στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Γαλλικού Τμήματος, Α.Π.Θ. Έχει συμμετοχές σε συνέδρια και δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά. Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται οι εφαρμογές καινοτόμων δράσεων, η μεθοδολογία της έρευνας και η χρήση τεχνολογικών εργαλείων στην εκπαίδευση.

Κορυφαίες Πωλήσεις

Όλες οι κορυφαίες πωλήσεις

Λίστα επιθυμιών

Εταιρεία

Βοήθεια