Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου Παρύσ.

Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου Παρύσ.

Η Παρύσατις Παπαδοπούλου-Συμεωνίδου είναι Αρχιτέκτων-Πολεοδόμος, Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ. Γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη. Απόφοιτος της Ελληνογαλλικής Σχολής Καλαμαρί και επί δέκα χρόνια μαθήτρια του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης συνέχισε σπουδές Αρχιτεκτονικής, Μουσικής, Ακουστικής και Πολεοδομίας-Χωροταξίας στην Αυστρία και Γερμανία (υπότροφος της Γερμανικής Ακαδημαϊκής Υπηρεσίας Ανταλλαγών/DAAD). Παρακολούθησε, επίσης στην Γερμανία, “Σπουδές Ανατολικής Ευρώπης”. Στα άμεσα ενδιαφέροντά της (διδακτικά, επιστημονικά, ερευνητικά) στον τομέα της “Πολεοδομίας, Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Πολιτικής” εντάσσονται ζητήματα κοινωνικά και πολιτισμού, καθώς και έρευνα αρχείων.


Αρχιτέκτων Μηχανικός Τεχνικού Πανεπιστημίου Γκρατς Αυστρίας (Dipl.-Ing. TU Graz).


Δίπλωμα Πιάνου Κρατικού Ωδείου Γκρατς (Steier - mär kisches Landeskonservatorium).


Απόφοιτος του Ινστιτούτου Πολεοδομίας της Γερμανικής Ακαδημίας για Πολεοδομία και Εθνικό Προγραμματισμό, Βερολίνο (Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung Berlin).


Διδάκτωρ Μηχανικός Τεχνικού Πανεπιστημίου Βερολίνου, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Προγραμματισμού, Ινστιτούτο Αστικού και Περιφερειακού Προγραμματισμού(Dr.-Ing. Technische Universität Berlin/TUB, Fachbereich II: Gesellschafts- und Planungswissenschaften, Institut für Stadt- und Regionalplanung).


Υφηγήτρια Αστικής και Περιφερειακής ΑνάπτυξηςΑΠΘ. Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.


Ομότιμη Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.


Σύμβουλος σε προγράμματα ανάπτυξης στα πλαίσια ερευνητικών-εκπαιδευτικών διαδικασιών ξένων Πανεπιστημίων και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, καθώς και στα πλαίσια επιστημονικών δραστηριοτήτων της Διεθνούς Ένωσης Πολεοδόμων- Χωροτακτών (ISoCaRP).


Διετέλεσε:


Σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (ΕΚΔΔ/Υπουργείο Προεδρίας) σε θέματα Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης.


Διευθύντρια του πρώτου Περιφερειακού Ινστιτούτου Εισαγωγικής Διοικητικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης Θεσσαλονίκης (Υπουργείο Προεδρίας).


Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ). Συντονίστρια της Επιτροπής Κρίσεως και Επιτροπής Επανεξέτασης Τίτλων Σπουδών γνωστικού αντικειμένου Καλών Τεχνών του Κυπριακού Συμβουλίου αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου. Μέλος διεθνούς επιτροπής ξένων επιστημονικών εκ- δόσεων, μέλος επιτροπών συνεδρίων, σεμιναρίων ελληνικών και ξένων Πανεπιστημίων, διεθνών επιτροπών για αξιολόγηση και προώθηση προγραμμάτων ανάπτυξης, καθώς και επιτροπών στα πλαίσια της Παγκόσμιας Συνέλευσης του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ).


Δίδαξε και έδωσε διαλέξεις σε πολλά ξένα Πανεπιστήμια (Ευρώπης, Ασίας, Αμερικής). Συμμετείχε με ομιλίες σε διεθνείς συναντήσεις εργασίας στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες ως προσκεκλημένη πολιτικών, κυβερνη- τικών και κοινωνικών φορέων (Υπουργείο Πολιτισμού Βατικανού, Ίδρυμα Konrad Adenauer, Ομοσπονδιακό Υπουργείο Πολιτισμού Γερμανίας, Ομοσπονδιακό Κέντρο Γερμανίας για Πολιτική Εκπαίδευση, Κρατική Γραμματεία Πολιτισμού και ΜΜΕ Γερμανίας κ.ά.). Επίσης εκπροσώπησε το ΑΠΘ σε διεθνείς ακαδημαϊκές/επι- στημονικές και άλλες συναντήσεις.


Είναι μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών και φορέων εντός και εκτός Ελλάδος, μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πολεοδόμων-Χωροτακτών (ISoCaRP), καθώς και μέλος κοινωνικών φορέων και συλλόγων. Στα επιστημονικά και ερευνητικά της ενδιαφέροντα (με διαλέξεις σε Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και άλλους φορείς, με βιβλία, ερευνητικά προγράμματα και μονογραφίες/δημοσιεύσεις σε ελληνικές και ξενόγλωσσες εκδόσεις), ιδιαίτερη θέση κατέχουν ζητήματα Αστικής και Περιφερειακής ανάπτυξης και πολιτικής, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ανατολικής και Νότιας Ευρώπης,Μέσης Ανατολής, αναπτυσσόμενων χωρών, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και παγκόσμιας κοινωνικής προοπτικής, όπως και ζητήματα πολιτισμού στην διαλεκτική του χωροχρόνου. Για όλα αυτά τα θέματα κυκλοφορούν βιβλία της.


Τιμήθηκε από Πανεπιστήμια, Δήμους, Συλλόγους και άλλους φορείς για τις υπηρεσίες της στην επιστήμη και στην κοινωνία. Από το 2016 ανήκει στην Ομάδα Ειδικών Συμβούλων (Pool of Experts) της Διεθνούς Ένωσης Πολεοδόμων-Χωροτακτών (ISoCaRP).


Μιλάει τέσσερις ξένες γλώσσες.