Αρχείον Πόντου Υπάρχουν 62 προϊόντα.

Αρχείον Πόντου

«...Κατά κοινόν και διακαή πόθον των απανταχού Ποντίων η εν Αθήναις Επιτροπή Ποντιακών Μελετών απεφάσισε να περισυλλέξη, μελετήση και δημοσιεύση τον ιστορικόν, λαογραφικόν και γλωσσικόν θησαυρόν του Πόντου. Όργανον της Επιτροπής είναι το Αρχείον Πόντου. Το περιοδικόν τούτο σύγγραμμα θα περιέχη ιστορικάς, αρχαιολογικάς, τοπογραφικάς και άλλας συναφείς μελέτας δυναμένας να διαφωτίσουν  τον μακραίωνα βίον του ποντιακού Ελληνισμού. Θα...  Περισσότερα

Φίλτρα

Ενεργά φίλτρα:

    Κορυφαίες Πωλήσεις

    Λίστα επιθυμιών

    Εταιρεία

    Βοήθεια