Σταυρακοπούλου Σωτηρία

Σταυρακοπούλου Σωτηρία

Η Σωτηρια Σταυρακοπουλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Νεοελληνικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ. Έχει δημοσιεύσει ποικίλα άρθρα, μελετήματα και βιβλιοκρισίες που αφορούν την πρώιμη δημώδη και τη νεοελληνική λογοτεχνία. Έχει εκδώσει τις ακόλουθες μελέτες: Περικλής Σφυρίδης. Παραφυάδες ΙΙ. Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες 1999-2008, Αθήνα, Καστανιώτης, 2008· Περικλής Σφυρίδης. Ο πεζογράφος και η κριτική για το έργο του, Αθήνα, «Εστία», 2011· Επ’ αφορμή. Μελετήματα για τη λογοτεχνία της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ιανός, 2011· Περικλής Σφυρίδης. Παραφυάδες ΙΙΙ, Κείμενα λογοτεχνίας και βιβλιοκρισίες 2009-2013, Αθήνα, «Εστία», 2015· Η Γερμανική Κατοχή σε πεζογράφους της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Μαλλιάρης-Παιδεία, 2015. Έχει, ακόμα, εκδώσει το δημώδες κείμενο: Ο έπαινος των γυναικών, Θεσσαλονίκη, ΙΝΣ [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη], 2013.