Νεράντζη - Βαρμάζη Βασιλική

Νεράντζη - Βαρμάζη Βασιλική

H Βασιλική Νεράντζη - Βαρμάζη είναι ομότιμη καθηγήτρια Βυζαντινής Ιστορίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Γεννήθηκε και σπούδασε στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Ιστορικού Τμήματος της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και διδάκτορας του ίδιου Τμήματος. Αρχικά εργάστηκε στη δημόσια Μέση Εκπαίδευση και από το 1973 διορίστηκε στο Πανεπιστήμιο ως βοηθός στην έδρα της Βυζαντινής Ιστορίας. Στη συνέχεια πέρασε όλες τις ακαδημαϊκές βαθμίδες και έφθασε στη βαθμίδα του καθηγητή.


Στα μαθήματά της και στις μελέτες της ασχολήθηκε κυρίως με την Ύστερη Βυζαντινή Περίοδο, την Αστική Οικονομία στο Βυζάντιο και την Ιστορία των Βυζαντινών Επαρχιών.


Έχει εκδώσει τα εξής βιβλία:


- Το Βυζάντιο και η Δύση 1354-1369. Συμβολή στην ιστορία των πρώτων χρόνων της μονοκρατορίας του Ιωάννη Ε ́ Παλαιολόγου, Θεσσαλονίκη 1995


- Μεσαιωνική Ιστορία της Κύπρου μέσα από τις Βυζαντινές Πηγές, Θεσσαλονίκη 1996


- Σύνταγμα Βυζαντινών πηγών Κυπριακής Ιστορίας, Λευκωσία 1996 Η Βαλκανική Επαρχία κατά τους τελευταίους βυζαντινούς αιώνες, Θεσσαλονίκη 1998


- Αγροτική και Αστική Οικονομία στο Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη 2002


Βυζαντινή Θεσσαλονίκη. Τα εγκώμια της πόλης, Θεσσαλονίκη 2005


Βυζαντινή Ιστορία 324-1453, εκδόσεις Μάτι 2007


- Bυζαντινός Πολιτισμός (4ος-15ος αιώνες), Θεσσαλονίκη 2013


Έχει δημοσιεύσει επίσης περισσότερες από 50 μελέτες σε βυζαντινολογικά περιοδικά, Πρακτικά Συνεδρίων και τιμητικούς τόμους.