Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Οικονόμου Τριαντάφυλλος

Ο Τριαντάφυλλος Οικονόμου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και είναι Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ.. Έχει δίπλωμα 2ετούς Μετεκπαίδευσης στη Σχολή Επιστημών Αγωγής του Διδασκαλείου του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Μοντέλα σχεδιασμού και ανάπτυξης εκπαιδευτικών μονάδων» της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου.