Δαδαμόγια Θωμαή

Δαδαμόγια Θωμαή

Η Θωμαή Δαδαμόγια γεννήθηκε στην Κοζάνη και σπούδασε νηπιαγωγός στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών «Master of Education in Special Educational Needs» του Πανεπιστημίου του Leeds της Μ. Βρετανίας. Επίσης, κατέχει το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκπαιδευτικών Μονάδων» με κατεύθυνση «Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων» του τεπαεσ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Από το 2001 εργάζεται στο ΥΠΠΕΘ και έχει υπηρετήσει τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή.