Μάνου - Ανδρεάδη Νίκη

Μάνου - Ανδρεάδη Νίκη

Η Νίκη Μάνου-Ανδρεάδη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από τη σχολή Πολιτικών Μηχανικών και από τη σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι διδάκτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και επίκουρη καθηγήτρια του Τομέα Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτο νικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ.
Το 1984 ήταν συνιδρύτρια της εταιρίας ARTECO A.E., με διακρίσεις σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και πλούσιο αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό έργο.