Καμενίδης Χρίστος

Καμενίδης Χρίστος

Ο Χρίστος Καμενίδης είναι ομότιμος καθηγητής της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης