Ξωχέλλης Παναγιώτης

Ξωχέλλης Παναγιώτης

Ο Παναγιώτης Δ. Ξωχέλλης είναι ομότιμος καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Η ερευνητική και συγγραφική του δραστηριότητα εστιάζονται στη διδακτική έρευνα, στην εκπαίδευση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και σε θέματα εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

Δεν υπάρχουν προϊόντα απο τον κατασκευαστή